Konto użytkownika zawieszone

 

Jan Rusnok Galeria Prawdziwych Obrazów - True Pictures Gallery

Zaprzyjaźnij się z prawdziwym obrazem - powieś go na swojej ścianie
str.główna HOME
-o mnie-     ABOUT ME
-wystawy-  EXHIBITIONS
-galeria-       GALLERY
robi sie
-renowacja- RESTORATION
-kontakt- CONTACT
-księga gości- GUESTBOOK
-linki-  LINKS
widziałem...   I
ostatnia wy


Tady je černá kniha.
Možno, že je zelená.
Jestli Vám se tady líbi
napište něco o tom.
J e s t l i  s e  n e l í b i
n a p i š t e   t a k y.

Da ist ein schwarzes
Buch,
vielleicht ein grünes.

Wenn es gefällt dir,
schreib darüber,

w e n n   n i c h t ,
 s c h r e i b
 a u c h.

 

Oto czarna księga,  a   m o ż e   z i e l o n a .
 
Jeśli Ci się tu podoba napisz coś o tym,
j e ś l i   n i e   -   t e ż   n a p i s z .

Here is black book.  M a y b e   i t   i s   g r e e n.
Write something if you like this place.
E v e n   i f   y o u   d o n’ t ,
write anything.

Księga gości

 

witam gościa, teraz jest nas tu 


 Google PageRank Checker

ekspozycje sztuki