Konto użytkownika zawieszone

 

Jan Rusnok Galeria Prawdziwych Obrazów - True Pictures Gallery

Zaprzyjaźnij się z prawdziwym obrazem - powieś go na swojej ścianie
str.główna HOME
-o mnie-     ABOUT ME
-wystawy-  EXHIBITIONS
-galeria-       GALLERY
robi sie
-renowacja- RESTORATION
-kontakt- CONTACT
-księga gości- GUESTBOOK
-linki-  LINKS
widziałem...   I
ostatnia wy

WIĘCEJ
MORE
VÍCE
MEHR

 

          Urodziłem się w 1956 r. W Cieszynie. Od 1959 do 1990 r. mieszkałem na lewym brzegu Olzy, w Czeskim Cieszynie. W latach 1979 - 1983 studiowałem w katowickiej filii krakowskiej ASP. Od tego też czasu uczestniczyłem w działaniach środowiska twórców skupionych w Sekcji Literacko-Artystycznej przy Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym (obecnie Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice Czeskiej, którego do dziś jestem członkiem ). W 1990 r. przeprowadziłem się do Stargardu, tu mieszkam i maluję prawdziwe obrazy, których motywem jest pejzaż tamtejszy, górski oraz tutejszy nizinny. Jestem członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.


           Narodil jsem se v. 1956 r. v Cieszynie. V letech 1979-1983 jsem studoval v Katovicích v pobočce Akademie výtvarných umění v Krakově. Až do 1990 roku jsem bydlel v Českém Těšíně, kde jsem tvořil a podílel se na činnosti Literární a výtvarné sekce Polského kulturně-osvětového svazu (dnes Polské sdružení výtvarných umělců v České republice – SAP), jehož členem jsem dodnes. Od 1990 r. bydlím v Polsku, v Stargardu na Západním Pomoří. Tady tvořím opravdové obrazy, kterých motivem je krajina tamější horská a zdejší nížinná. Jsem členem Svazu Polských Umělců Malířů a Grafiků.


          I was born in 1956 in Cieszyn – the Silesian city on the Polish-Czechoslovak border. Until 1990 I was living on the left side of the river Olza in Czechoslovak part of the city. From 1979 to 1983 I was studying in Katowice in branch of Academy of Fine Art in Kraków. Moreover, I was a member of the Literary and Artistic Section of Polish Cultural and Educational Union in Czechoslovakia. Currently its name changed into the Polish Association of Artists in Czech Republic whose member I still am. Since 1990 I have been living in Poland, in Stargard Szczeciński – the city in West Pomerania, where I paint the “Ttrue Pictures”. The subject of them is a mountainous landscape from my homeland, and Pomeranian lowland. I am a member of the Union Of Polish Painters And Graphic Artists.


 

          Ich wurde 1956 in Cieszyn geboren. Von 1959 bis 1990 wohnte ich an der westlichen Seite der Olza in dem tschechischen Cieszyn.  In dieser Zeit, als ich die Schule abgeschlossen hatte, studierte ich in Kattowiz in der Filiale der Krakauer ASP (Kunstakademie). Ich war auch sehr aktiv an der Tätigkeit der Künstler, die im Kunst- und Literaturverein bei dem Polnischen Kulturverein zusammengeschlossen waren (heutzutage Polnische Gesellschaft der bildenden Künstler in der Tschechischen Republik, bis heute bin ich in dieser Gesellschaft immer noch tätig). 1990 zog ich nach Stargard um, wo ich jetzt wohne. Ich male hier Bilder, deren Motive die Stargarder Landschaft darstellen, aber auch die Gebirgslandschaft. 

 

 

 

witam gościa, teraz jest nas tu 


 Google PageRank Checker

ekspozycje sztuki